GDPR & Persondata

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Hos 3DPrintAarhus.dk modtager vi blandt andet oplysninger om vores kunder, leverandører og jobsøgende.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til 3DPrintAarhus.dk. Virksomheder der anvender kontaktperson i forhold til 3DPrintAarhus.dk, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

3DPrintAarhus.dk
v/Reflectas ApS
Sintrupvej 19
8220 Brabrand

salg@3DPrintAarhus.dk
Telefonnummer: +45 8282 1717
CVR-Nummer: 35850856

2. Kategorier af personoplysninger

Hos 3DPrintAarhus.dk indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Navn, adresse, mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, leveringspunkt.

Derudover behandler vi:

 • Oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt leveringsoplysninger.
 • Korrespondance med kundeservice og/eller andre medarbejdere.
 • Et unikt ID og oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • Din geografiske placering
 • Hvilke sider på 3DPrintAarhus.dk du besøger og klikker på
 • Meddelelser sendt til os chat-funktion, kontaktformular o.lign.

3. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med de nævnte behandlingsgrundlag

 

Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold

Hvis du ønsker at blive kunde hos 3DPrintAarhus.dk, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med henblik på at:

 • levere din bestilte vare eller andre af vores produkter til dig, og
 • sikre entydig identifikation af dig.

Når du er kunde hos os behandler vi dine oplysninger til brug for administration af aftalen herunder for at:

 • sikre, at din/dine bestilte vare eller andre af vores produkter leveres til din adresse.
 • modtage betaling for vores ydelse(r).
 • identificere dig, når du kontakter os.
 • holde dine kontaktoplysninger opdaterede.
 • opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen og lovgivningen.

Eksempel: Du er en potentiel kunde

Hvis du kontakter os for at tale om din leverance, anvender vi dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger til at lave et tilbud og kontakte dig.

 1. Behandlingsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Vores legitime interesser er at:

 • sikre, at der ikke sker udlevering af oplysninger til andre end dig.
 • kunne markedsføre vores produkter.
 • sikre overholdelse af gældende lovgivning.


Administration og forbedring af vores digitale tjenester

Vi registrerer antal besøg på 3DPrintAarhus.dk, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.

Hvis vi behandler dine personoplysningerne til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen.

Eksempel: Du bruger vores digitale tjenester

Når du bruger vores digitale tjenester, så behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores digitale tjenester. Vi bruger dog ikke din mailadresse mv. i strid med markedsføringslovgivningen.

 1. Behandlingsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesser er at:

 • afsætte vores produkter.
 • forbedre kundeoplevelsen.
 • udvikle og forbedre vores digitale tjenester og kundeservice.
 • uddanne vores medarbejdere.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. 

Det gælder:

 1. Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring)
  1. vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.
 2. Login oplysninger til vores selvbetjeningsløsninger
  1. vi opbevarer personoplysningerne op til 1 år, efter du er stoppet som kunde.
 3. Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, apps mv.) og informationer om markedsføringsmateriale vi har sendt
  1. vi opbevarer personoplysningerne i den tid det måtte være relevant for vores markedsføring

5. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at skrive til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via salg@3DPrintAarhus.dk

Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

6. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 18. November 2019

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefonerne på 223 46 223 mandag til fredag fra kl. 09.00-16.00

Derudover er der åbent for chat når symbolet herfor vises på hjemmesiden.

Vores adresse

3DPrintAarhus.dk
v/Reflectas ApS
Sintrupvej 19
8220 Brabrand

Kontaktinformationer

Tlf. +45 8282 1717
Mail: salg@3DPrintAarhus.dk
https://3dprintaarhus.dk

CVR. 35850856

Sparekassen Danmark, Aarhus C